Bomen kappen op de Bosdrift vanaf 17 april

Hierbij delen wij u mede dat we vanaf 17 april een tweetal bomen op de begraafplaats gaan kappen, de Fagus Sylvatica in vak 4 en een boom achterin rechts.

Deze bomen verkeren in zeer slechte staat en vormen bij storm of slecht weer, kunnen deze dan omvallen. Dit brengt een enorm en ernstig risico voor omliggende graven met zich mee. Aan de zuidzijde van de stamvoet is een vruchtlichaam van dikrandtonderzwam aangetroffen. Tijdens eerdere inspecties zijn vruchtlichamen van reuzenzwam waargenomen, welke op het moment van onderzoek in zomerperiode niet aanwezig was. Reuzenzwam is een van de ernstigste bedreigingen van oude verzwakte beuken. Deze agressieve hout parasitaire schimmel veroorzaakt een omvangrijk rottingsproces in de wortels. Voor deze boom is een kapvergunning afgegeven door de Gemeente Hilversum. Deze boom zal tot ca. 1,5 meter hoogte worden teruggesnoeid.

Gezien het feit dat er grote takken, stukken boom naar beneden zullen worden gehaald, is ons verzoek u tijdens de periode van het kappen, niet in dit vak te begeven. De boom zal worden omheind. Ons verzoek is in deze periode dit vak niet te betreden.

Wij danken u voor uw begrip.