9 december: Opening Jongerencafé met Theatergezelschap Traxx over rouw en verlies

Op vrijdag 9 december om 18 uur, de start van een nieuw initiatief op de begraafplaats Bosdrift, het Jongeren Café. Een keer in de zes weken, van 18-21:00 uur door en voor jongeren die te maken hebben met rouw en verlies. Deze eerste avond wordt op een bijzondere manier geopend met een optreden van Theatergezelschap Traxx (https://theatertrax.nl/) De toegang is geheel gratis

Jaarlijks verliezen 12.000 jongeren een ouder en bij de ruim 170.000 sterfgevallen per jaar zijn er vaak ook kinderen betrokken. Ongeveer 30.000 kinderen per jaar maken een scheiding van hun ouders mee. De kans dat een kind te maken krijgt met verlies en rouw is erg groot. Uitvaartstichting Hilversum vindt het belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Daarom is er een nieuw initiatief door en voor jongeren.

Vanaf 9 december zijn jongeren tussen de 14 en 24 jaar die te maken hebben gekregen met verlies welkom op de Bosdrift 12 in Hilversum. Een keer in de 6 weken op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur wordt er speciaal voor hen een avond georganiseerd.

In het jongeren café word je welkom geheten door Pepijn en Sofie Schrijvers. Zij verloren in 1 jaar tijd hun vader én hun opa en oma. Zij weten wat verlies met je doet. Dit initiatief wordt geopend met een speciale voorstelling van Theatergezelschap Traxx. De jonge acteurs zijn zelf ook ervaringsdeskundigen.

Bewust kiezen we ervoor, om deze avond voor jongeren en door jongeren te laten begeleiden. Dus zonder je vader of moeder, of zonder die begeleider, zodat jij met jouw verdriet, jouw pijn, jouw rouw kunt zijn, samen met andere jongeren. En Pepijn en Sofie weten dat verlies pijn doet. En soms oneerlijk voelt. Het leven gaat door terwijl er iets heftigs is gebeurd. Je kunt niet altijd bij je vrienden terecht omdat ze zelf zoiets niet hebben meegemaakt. En je wil je familie niet belasten want die zijn zelf ook geraakt. Waar moet je dan naar toe? Samenzijn, je verhaal delen of juist niet, ruimte voor verdriet maar ook voor gezelligheid met iets lekkers te eten en te drinken.

Omdat de ruimte voor deze openingsavond beperkt is, zijn alleen jongeren welkom. We vragen voor deze keer wel even aan te melden bij:

aanmelden@uitvaartstichtinghilversum.nl

Indien u vragen heeft over dit initiatief kunt u zich wenden tot Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hilversum. Telefoon 06 1504 3618 of avanloon@uitvaartstichtinghilversum.nl