Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen over begraven en cremeren

Wat betekent een graf ruimen precies? En wat gebeurt er met de stoffelijke resten?

Als de grafrechten zijn verlopen en er is niet verlengd, kan het graf opnieuw worden uitgegeven. Als het graf opnieuw wordt uitgegeven worden alle stoffelijke resten die (nog) aanwezig zijn in het graf, opgegraven. Het graf wordt dan dieper uitgegraven en de stoffelijke resten hierin herplaatst. Ze komen daarmee onder het nieuwe graf te liggen.

Waarom moet ik jaarlijks onderhoudskosten betalen?

Onder onderhoudskosten verstaan we het onderhoud van de begraafplaats, de paden en het groen. U bent als rechthebbende van een graf zijn zelf verantwoordelijk voor het grafonderhoud en de grafbeplanting. Aan deze onderhoudsrondes kunnen geen rechten worden ontleend.

Ik wil graag een monument plaatsen op het (urnen) graf, hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn voor de diverse graven verschillende voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking.  Deze kunt  u nalezen in ons reglement Home . U kunt er ook voor kiezen om geen monument te plaatsen of alleen te beplanten of groen te laten.

Het grafmonument is verzakt, wie is hiervoor verantwoordelijk?

Een grafmonument kan in de loop van tijd verzakken of verweren, u dient zelf voor herstelwerkzaamheden zorg te dragen. Een steenhouwer kan dit uitvoeren.

Moet een overledene altijd in een kist worden begraven?

De Wet op de lijkbezorging stelt dat een overledene helemaal moet zijn bedekt tijdens de bezorging. Dat mag dus ook met een lijkwade of ander omhulsel. Het enige wat wij verplichten is dat de overledene op een ligplank geplaatst is met het oog op hygiëne maar ook praktische overwegingen. Wanneer u kiest voor alternatieve natuurvriendelijke materialen is het vooral bij crematies van belang dat u van te voren even checkt of deze door ons geaccepteerd worden. Kartonnen kisten en sommige riet- en bamboesoorten kunnen om veiligheidsredenen niet in de crematieoven worden ingevoerd.

Gaan de bloemen ook mee met de overledene in de oven?

Nee. In de meeste gevallen gaan de bloemen naar het bloemenplateau naast het crematorium ofwel op het bloemenveld bij de aula. U kunt ook met uw uitvaartleider iets anders afspreken. De bloemen kunnen mee naar huis worden genomen of geplaatst op een familiegraf.

Wanneer kan ik bloemen laten bezorgen voor een uitvaart op Zuiderhof?

Bloemen kunnen op de dag van de uitvaart vanaf 8.30 uur worden bezorgd op kantoor.

Waarom moet ik een maand wachten tot ik kan beschikken over de as?

Dit is een wettelijke bepaling. Als crematorium zijn we verplicht om de as na de crematie een maand lang in bewaring te houden in de Algemene Nis van het crematorium. Pas daarna mag de (definitieve) asbestemming plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie heeft dat bepaald om zo eventueel nog onderzoek te kunnen doen (bij een niet natuurlijke dood bijvoorbeeld). Daarnaast is het bedoeld om zo nabestaanden een maand bedenktijd te geven over de asbestemming. Een verstrooiing kan bijvoorbeeld nooit meer worden teruggedraaid.

Kunnen er meerdere kisten tegelijk de oven in?

Er is wettelijk vastgelegd dat er 1 persoon per proces gecremeerd wordt. Zo kan ook de identiteit van de overledenen (zie boven) worden gewaarborgd. Omdat alle stoffelijke resten uniek zijn en niet vermengd mogen worden met die van andere overledenen is dit ook wettelijk vastgelegd.

Wie haalt de as op?

De aanvrager van de crematie is de persoon die mag beschikken over de as van de overledene. Echter kan diegene ook iemand machtigen om dit te doen. Dit kan overigens ook de uitvaartleider zijn.

Mag ik zelf een cateraar inschakelen?

Voor onze condoleances hebben we een vaste cateraar, te weten Fajé Catering. Zij kunnen aan alle wensen voldoen, van koffie met cake tot bier met bitterballen of zalmamuses met champagne.

Zijn alle faciliteiten rolstoeltoegankelijk?

Het terrein en de locaties zijn rolstoelvriendelijk. Ook in de aula is het middenpad aflopend.

Is er een rolstoel aanwezig?

Er is een rolstoel aanwezig in de aula. Als u daar gebruik van wenst te maken, laat het ons weten dan zetten we deze klaar op de gewenste plek.

Kan een graf geruimd worden zonder mijn weten?

Als u rechthebbende bent en uw adresgegevens zijn bij ons bekend en actueel, nee. U ontvangt van ons tijdig een brief en een formulier waarin u kunt aangeven wat u met het graf wilt doen. U kunt het grafrecht en de onderhoudskosten met 5, 10, 20 jaar te verlengen of zelfs voor eeuwig af te kopen maar u kunt er ook voor kiezen om afstand van het graf te doen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw adresgegevens.

Hoe weet je zeker dat ik de juiste as meekrijg?

Elke overledene krijgt een crematiesteentje waarin een uniek nummer is gestanst. Dit steentje gaat mee in de oven en blijft bij alle daarop volgende processen om zo de identiteit te waarborgen. Dit nummer correspondeert met alle nummers op correspondentie en formulieren die u van ons krijgt. U krijgt dit steentje ook mee als u de as komt ophalen. Het steentje is dan in een apart vakje van de cinisafe geplaatst. Meer informatie hierover kunt u vinden bij Crematie.

Wat doen jullie met metaal dat achterblijft na een crematie?

Bij een crematie blijven vaak metalen achter omdat deze bestand zijn tegen extreem hoge temperaturen. Daarbij moet u denken aan kunstgewrichten en andere chirurgische materialen maar ook edelmetalen (zoals goud). Deze metalen worden verwijderd en gescheiden bewaard. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de recycling van het materiaal en de opbrengsten de hoogwaardige metalen gaan naar een goed doel viahttps://www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds.

Wat is een Algemeen graf?

Een algemeen graf wordt eenmalig uitgegeven voor een periode van tien jaar, zonder mogelijkheid van verlenging. In een algemeen graf worden drie personen op volgorde van overlijden begraven tussen wie geen familierelatie hoeft te bestaan. Als nabestaande heeft u geen zeggenschap over wie er bij uw naaste wordt begraven. De er zijn afwijkende mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens. Reglement begraafplaatsen en crematorium Hilversum 2020 . Na tien jaar wordt het algemene graf geruimd. Het is dan altijd mogelijk om tegen betaling de stoffelijke resten van uw dierbare te laten herbegraven in een particulier graf of deze te laten cremeren. Een jaar voordat de termijn van 10 jaar is verstreken ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Een familielid is rechthebbende van een graf maar helaas overleden, kan ik dat overnemen?

Ja, dat kan. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Hoofdstuk 5, artikel 2 van het reglement vindt u terug op Home

Kan ik afstand doen van een graf? Vervallen dan de onderhoudskosten?

Ja dat kan, mits u rechthebbende bent of gemachtigd bent door de rechthebbende. U kunt afstand doen middels het formulier dat u hier kunt vinden: Formulieren. U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen. De onderhoudskosten vervallen vanaf het volgende kalenderjaar. Het is niet mogelijk alleen afstand te doen van de onderhoudskosten. Het grafrecht en de onderhoudskosten zijn aan elkaar gekoppeld. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Is er een ringleiding aanwezig in de aula?

Ja, in de aula van de Zuiderhof, Noorderbegraafplaats en Bosdrift.

Meest gestelde vragen over de onderhoudsnota

Tarief 2022

Het tarief jaarlijks onderhoudskosten is per 1 januari 2024 verhoogd. Het tarief is in 2024 € 185,00 per jaar.

Kan ik ook de onderhoudskosten afkopen voor langere tijd? Zit daar een financieel voordeel in?

Ja, dat kan en er zit een financieel voordeel in. De jaarlijkse kosten stijgen wel. Met afkoop is het een eenmalig en iets lager bedrag. U kunt de onderhoudskosten afkopen zodat ze gelijk lopen tot het einde van de termijn grafrecht. Wilt afkopen of meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@uitvaartstichtinghilversum.nl of 035 -6210960 (werkdagen 09:00 – 16:30 uur bereikbaar ma- t/m vrijdag).

Ik heb in de grafrechten al betaald, waarom ontvang ik nu ook nog een nota voor onderhoudskosten?

De kosten voor een graf zijn verdeeld in 2 onderdelen, het grafrecht en het onderhoud. Het grafrecht geeft recht op het gebruik van het graf. Hiermee kunt u gedurende de looptijd bepalen wie er in het graf begraven mag worden.

Wat doet de Uitvaartstichting met de onderhoudskosten voor een graf?

Onder onderhoudskosten verstaan we het onderhoud van de begraafplaats, de paden en het groen. Eén keer per jaar wordt het monument gereinigd en eventueel overhangende begroeiing verwijderd.

Kan ik afstand doen van een graf? Vervallen dan de onderhoudskosten?

Ja dat kan, mits u rechthebbende bent of gemachtigd bent door de rechthebbende. U kunt afstand doen middels het formulier dat u hier kunt vinden: uitvaartstichtinghilversum.nl/formulieren/. U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen. De onderhoudskosten vervallen per kalenderjaar. Het is niet mogelijk alleen afstand te doen van de onderhoudskosten. Het grafrecht en de onderhoudskosten zijn aan elkaar gekoppeld.

Het grafrecht loopt eerdaags af, hoe kan ik verlengen en ben ik dat verplicht?

U ontvangt van ons tijdig bericht met de vraag of u wilt verlengen. U bent dat niet verplicht, u kunt ook afstand doen. Helaas kunt u bij verlenging van het grafrecht de onderhoudskosten niet meer jaarlijks betalen maar worden deze in het totaalbedrag opgenomen.

Ik ben rechthebbende van een graf maar wil graag de rechten laten overschrijven naar iemand anders, kan dat?

Ja, met toestemming van de nieuwe rechthebbende kan dat middels een formulier:http://uitvaartstichtinghilversum.nl/formulieren/ . U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen.

Ik wil graag een automatische incasso, kan dat?

Ja, dat kan, bel ons of mail naar info@uitvaartstichtinghilversum.nl dan krijgt u van ons een formulier toegestuurd, per post of email. 

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact op met onze medewerkers van team administratie, tel. 035-6210960 (werkdagen 09:00 – 16:00 uur bereikbaar ma- t/m vrijdag).

Wij bieden u een plek om troost te zoeken en in uw eigen tempo te kunnen rouwen.

Uitvaartstichting Hilversum, meer dan afscheid alleen