Evenementen

Evenementen

Naast afscheidsplechtigheden, organiseren we ook graag andere evenementen op onze mooie locaties. Momenten waarbij mensen even stil kunnen staan bij iemand die ze hebben verloren. Of momenten om even te verdwijnen in de mooie omgeving of sfeervolle muziek.

Op deze pagina publiceren we alle evenementen die we organiseren, dus hou het in de gaten en zet het in de agenda! Als er meer informatie beschikbaar is of komt, zal dat ook gecommuniceerd worden!

Op 14 mei 14:00-15:30 uur een lezing van Ineke Visser op de zolder van de Bosdrift:

Op zondag 14 mei 2023 vanaf 14.00 uur zal Ineke Visser ons meenemen in haar verhaal over sterven. ‘Met de gedachte dat het leven maakbaar is, zijn we het vermogen kwijtgeraakt om met de fragiliteit van het leven, met onze kwetsbaarheid en onze sterfelijkheid om te gaan’.

Bekend is dat een nare ervaring aan het sterfbed van een naaste jaren later nog tot veel angst, pijn en verdriet kan leiden. Andersom geldt het ook. Het in wederzijdse nabijheid toegroeien naar het levenseinde van een dierbare helpt nabestaanden het leven weer gemakkelijker op te pakken. Gevoelens van verbondenheid en dankbaarheid brengen vrede in het hart en kunnen naast gevoelens van gemis en verdriet bestaan. Sterven is een existentiële en intieme ervaring. Zij die het leven afronden en zich voorbereiden op de dood, zijn innerlijk in een kostbaar en wezenlijk proces verwikkeld. Zij die afscheid moeten nemen van een dierbare die stervende is, gaan eveneens door een betekenisvolle fase. Het is een tijd waarin de balans wordt opgemaakt van misschien wel een leven lang samen.
Er is gelegenheid om na de lezing met Ineke in gesprek te gaan in onze Huiskamer van Springer. Een boeiende middag ligt voor ons. Tijd voor ontmoeten, tijd voor interactie.

Elke derde dinsdag van de maand zijn er lotgenoten van Stichting OOK (Ouders Overleden Kind) aanwezig in onze Huiskamer van Springer van 16:00 tot 18:00 uur voor een gesprek of een korte wandeling. Ook zonder lidmaatschap ben je van harte welkom. Zie ook https://www.oudersoverledenkind.nl/agenda/rouwcafe-hilversum-maandelijks-okt/

Dagelijks kunt u ook tussen 10 en 16 uur binnenlopen in de Huiskamer van Springer aan de Bosdrift, voor een kopje koffie of thee, een luisterend oor, of juist wat stilte.

Wilt u op de hoogte blijven van onze andere evenementen, volg dan deze website of bekijk social media. Wij zijn actief op Facebook, Instagram en LinkedIn.

   

Wij bieden u een plek om troost te zoeken en in uw eigen tempo te kunnen rouwen.

Uitvaartstichting Hilversum, meer dan afscheid alleen