Crematorium Hilversum

Crematorium Hilversum

In alle rust afscheid nemen.

Gelegen naast Begraafplaats Zuiderhof ligt het Crematorium Hilversum, het enige crematorium in gemeente Hilversum. Voor afscheidsplechtigheden kunt gebruik maken van de Aula Zuiderhof (ca. 100-150 personen) of van ontvangstruimte De Einder (ca. 80 personen).

Na de afscheidsbijeenkomst kan familie, bijvoorbeeld door een erehaag van belangstellenden, de overledene zelf naar het losstaande crematie-gebouw begeleiden. In dit gebouw kan eventueel nog een kleine plechtigheid gehouden worden, een ritueel, of andere invulling gegeven worden aan het afscheid van uw overleden dierbare.

Aanwezigheid mogelijk bij crematie zelf

Nabestaanden (ca.10 personen) hebben de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de invoer van de kist in de oven. Dat proces wordt warm en vakkundig begeleid door onze medewerkers van Team Uitvaarten. Er wordt kort uitgelegd wat de familie kan verwachten, voordat het daadwerkelijke crematie-proces gestart wordt. Ook kan bijvoorbeeld een bloem of tekening op de kist gelegd worden. Men kan er zelfs voor kiezen om de overledene tot het laatste moment te begeleiden door zelf op de knop te drukken.

Bloemstukken die de familie niet zelf naar huis wil nemen, worden na het afscheid op ons monument geplaatst, met de titels “Voorbij afscheid is herinneren nabij” en “Op het keerpunt van afscheid is de cirkel rond”.

Een crematie zonder plechtigheid?

Ook is in Crematorium Hilversum een crematie zònder afscheidsplechtigheid mogelijk. Dit heet dan een ‘technische crematie’ of ‘aanvoer met familie’. Bij een technische crematie kunnen nabestaanden de overledene zelf tot het hek voor het crematie-gebouw begeleiden. Bij een aanvoer met familie mogen nabestaanden mee naar binnen en er voor kiezen om zelf bij de invoer aanwezig te zijn. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk, als de afscheidsplechtigheid al op een andere locatie heeft plaatsgevonden.

Welke vorm van afscheid nemen u ook kiest, de medewerkers van Crematorium Hilversum verzorgen met respect en aandacht het laatste stukje van de reis van de overledene.

Wat gebeurt er met de as?

Na minimaal 1 maand mogen nabestaanden de as van hun dierbare ophalen. Deze termijn is wettelijk vastgelegd. De as wordt meegegeven in een duurzame/biologisch afbreekbare asbus.

U kunt bij ons ook terecht voor vele diverse ‘asbestemmingen. Dit betreft zowel de omhulling van de as (bijvoorbeeld een urn, een vogeltje van glas of een voorwerp van keramiek), als locatie waar de as verstrooid of geplaatst kan worden (zoals bomenweide, urnenbos, strooiveld).

Wij bieden u een plek om troost te zoeken en in uw eigen tempo te kunnen rouwen.

Uitvaartstichting Hilversum, meer dan afscheid alleen.