Begraven

Particulier graf

Een particulier graf (vroeger ‘familiegraf’ of ‘eigen graf’) is mogelijk op de Bosdrift, de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof. Het biedt ruimte aan meerdere overledenen en wordt voor minimaal 10 jaar gehuurd. In een eigen graf kunt u ook urnen laten bijzetten. Het graf komt op naam van één rechthebbende. Die beslist over zaken als wie er in het graf bijgezet wordt, begraven blijft, welke grafbedekking er komt, of grafrechten verlengd worden en dergelijke.

De eerste huurtermijn voor een eigen graf is tien of twintig jaar, met recht op verlenging. Het is mogelijk een specifieke plaats voor het eigen graf uit te kiezen. Bovendien is er de mogelijkheid om een gedenkteken of monument te plaatsen.

Kindergraf

Een mooie rustplaats voor uw kind is minstens zo belangrijk als het afscheid. Om deze reden bieden wij een lieflijke plek waar kindergraven bij elkaar liggen.

Op deze manier bieden wij u een intieme plek om troost te zoeken en in uw eigen tempo te kunnen rouwen. De veldjes voor kindergraven zijn te vinden op Begraafplaats Zuiderhof en op de Noorderbegraafplaats.

Keldergraf

Het keldergraf is een particulier graf en mogelijk op Bosdrift, de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof. Een keldergraf is ondergronds maar anders van opzet dan een zogenoemd traditioneel zandgraf. De kelder dient apart aangekocht te worden. Het graf komt op naam van één rechthebbende, die beslist over alle belangrijke zaken.

Bovengronds graf

Voor het relatief nieuwe bovengrondse keldergraf worden ook vele andere benamingen gebruikt: galerijgraf, grafnis, muurgraf of wandgraf. Een bovengronds graf is op aanvraag mogelijk op Zuiderhof. Dit biedt ruimte aan één overledene. Het graf komt op naam van één rechthebbende. Die beslist over de grafbedekking, verlenging van de grafrechten en dergelijke. De bovengrondse grafnis wordt aangekocht. Daarnaast worden voor twintig jaar de grafrechten verhuurd, met optie van verlenging.

Algemeen graf

default

Een algemeen graf is eigendom van de begraafplaats. Algemene graven zijn beschikbaar op de Noorderbegraafplaats en begraafplaats Zuiderhof. Dit wordt eenmalig uitgegeven voor een periode van tien jaar, zonder mogelijkheid van verlenging. In een algemeen graf worden drie personen op volgorde van overlijden begraven tussen wie geen familierelatie hoeft te bestaan. Als nabestaande heeft u geen zeggenschap over wie er bij uw naaste wordt begraven. De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens zijn beperkt.

Na tien jaar wordt het algemene graf geruimd. Het is dan altijd mogelijk om tegen betaling de stoffelijke resten van uw dierbare te laten herbegraven in een particulier graf of deze te laten cremeren.

Natuurbegraafplek

Steeds meer mensen vinden het behoud van de natuur belangrijk en kiezen dan ook voor een duurzame manier van begraven. Dat kan op een natuurbegraafplaats. Wie over een natuurbegraafplaats wandelt, ervaart de rust van de natuur. Een graf op een natuurbegraafplek ligt op een zelf gekozen plek in een natuurlijke omgeving. Omdat er geen grafstenen liggen, is vaak niet te zien dat het een begraafplaats is. De graven gaan met het verstrekken van de tijd, steeds meer op in de natuur.

Op de algemene begraafplaats Bosdrift is de mogelijkheid tot natuurbegraafplekken tot stand gekomen. Deze hiervoor bedoelde stroken noemen wij voor de vergemakkelijking Natuurbegraafplaats Bosdrift. Het is al mogelijk op begraafplaats Bosdrift een natuurbegraafplek te reserveren. Een natuurbegraafplek is eeuwigdurend en hiermee wordt een voor Hilversum en omgeving totaal nieuwe dienstverlening aangeboden. Huisregels Natuurbegraven Bosdrift USH

Vier het leven

Naast verdriet en hartzeer is Uitvaartstichting Hilversum ook de plek om het leven te vieren. Dragemangroep Wi Kan Doe zorgt hier voor een swingend afscheid tijdens een Surinaamse uitvaart. ‘Celebrate the life you had and cherish every moment we spent together’