Beheer & onderhoud

Informatie over een Beheer & onderhoud

Who I am What I do

Beheer & onderhoud

Het beheer van bestaande graven

Beplantingen en versieringen op een graf die niet aan de voorschriften voldoen, in verwaarloosde staat verkeren, storend zijn voor naastgelegen graven of het algemene beeld van de begraafplaats verstoren, worden verwijderd. Dit geldt ook voor potten, vazen en andere tijdelijke gedenktekens. Losse bloemen en kransen worden, wanneer zij verwelkt zijn, opgeruimd.

Te hoge beplanting wordt door de medewerkers van de begraafplaats teruggesnoeid. Ook kunnen losse objecten tijdelijk worden verwijderd voor onderhoud aan de begraafplaats. Linten, bloemstukken en dergelijke worden na de plechtigheid zes weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende, uitsluitend als deze dit van tevoren heeft aangegeven bij de administratie.

Opzeggen graf

Graven worden voor een bepaalde termijn gehuurd. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn door de gemeente worden verwijderd. Een half jaar na het eindigen van de termijn mag de gemeente de grafbedekking verwijderen. Bij algemene graven mag de bedekking drie maanden na het einde van de termijn verwijderd worden. Als de graftermijn niet verlengd wordt, kan de rechthebbende binnen drie maanden na opzegging zelf het monument verwijderen, in overleg met de beheerder. Na deze termijn vervalt het monument aan de gemeente.

Bloemen en beplanting

Op een particulier graf mogen potplanten worden geplaatst en eenjarige gewassen worden geplant. Bloemen kunnen los of in een steekvaas of vaste vaas op het graf worden geplaatst. Het planten van vaste planten is toegestaan, maar dient wel te worden overlegd met de beheerder van de begraafplaats.