Gedenktekens en grafbedekking

Informatie over een Gedenktekens en grafbedekking

Who I am What I do

Gedenktekens en grafbedekking

Er is een enorme keus aan gedenktekens. De drie begraafplaatsen van Hilversum bieden op dit punt veel keuzevrijheid. Afmetingen, materialen en constructie moeten wel voldoen aan bepaalde eisen. Die zijn vastgelegd in een beheerverordening.

Bespreek uw wensen voor een gedenkteken tijdig met de beheerder. Een ontwerp wordt getoetst aan de beheerverordening, de beheervisie en het algemene beeld van de begraafplaats.

Algemene graven

De vastgestelde afmeting van een tegel op een algemeen graf is (L x B x H) 40 bij 50 bij 5 cm, met in de breedte een inscriptie en het grafnummer linksonder zichtbaar. Alleen graveren in de tegel mag. Plaatst u zelf geen tegel dan doet de gemeente dat (tegel zonder tekst of inscriptie). Een tijdelijke grafmarkering zoals een naambordje is maximaal drie maanden toegestaan, maar mag geen deel uitmaken van een definitieve markering. Op de graftegel mogen losse siervoorwerpen als potplanten of bloemen worden geplaatst.

Eigen graven

Een eigen graf op de Noorderbegraafplaats en Bosdrift kan (L x B x H) maximaal 230 bij 100 bij 100 cm groot zijn. Op Zuiderhof is dat 200 bij 100 bij 100 cm. Een omranding van natuursteen moet worden bevestigd op een betonnen fundering van gewapend beton (minimale dikte 6 cm). Als halfverharding zijn alleen split en grind toegestaan. Dit moet zijn aangebracht op een betonnen fundering van gewapend beton, met opstaande randen die vastzitten op de fundering. Het grafnummer moet linksonder aan de voorzijde van de letterplaat worden aangebracht. Binnen de grafmaat mag beplanting komen van maximaal 75 cm hoog. Om de bijzondere uitstraling van Bosdrift te behouden, mag daar uitsluitend gezoet hardsteen worden gebruikt. Ook voor afmetingen kunnen op Bosdrift andere aanvullende eisen gelden, afhankelijk van de locatie op deze begraafplaats.

Kindergraven

Een monument op een kindergraf mag (L x B x H) 60 bij 120 bij 60 cm groot zijn. Een omranding van natuursteen moet worden bevestigd op een betonnen fundering van gewapend beton van minimaal 5 cm. Voor halfverharding en grafnummer zie ‘Eigen graven’. Binnen de grafmaat mag beplanting komen van maximaal 40 cm hoog.

Columbarium / Urnennissen/Urnenheuvel Urnenkelder/-tuin/-bos

Noorderbegraafplaats

In het columbarium op de Noorderbegraafplaats zijn verschillende soorten natuursteen mogelijk voor gesloten en open urnennissen. Voorbeelden zijn te bezichtigen op de begraafplaats. De achterwand van een open urnennis op de Noorderbegraafplaats dient bekleed te worden met één van de toegestane soorten natuursteen. Bij gesloten urnennissen is een inscriptie toegestaan.

De uitgifte van een urnenkelder is inclusief tegel. Op de tegel kan een tekst worden aangebracht. De kosten daarvan zijn voor de rechthebbende. Rondom de kelder mogen losse bloemen of planten in een pot komen.

Zuiderhof

In het columbarium op Zuiderhof dient een gesloten urnennis van natuursteen te zijn. Voor open urnennissen zijn op Zuiderhof alleen sierurnen toegestaan. De urnenheuvel beschikt over gesloten urnennissen met een hardstenen afdekplaat. Deze wordt door de gemeente beschikbaar gesteld, waarbij de rechthebbende een inscriptie mag laten aanbrengen.

De tegels die voor de urnentuin zijn toegestaan, zijn 50 bij 50 cm, 5 cm dik en van wit natuursteen. Op de tegel kan een tekst worden aangebracht. De kosten voor tegel en tekst zijn voor de rechthebbende. Op de tegel kunnen losse bloemen of planten in een pot geplaatst worden.

In het urnenbos mag een gedenkteken maximaal (L x B) 60 bij 60 cm zijn en de aard van een kleinschalig monument hebben. Als materiaal kan tegel, kei, beeld en/of glas gebruikt worden en het geheel moet passen in het natuurgebied. Binnen het genoemde oppervlak mag lage bosbeplanting zoals heide, varens, bollen voor verwildering aangebracht worden als deze past bij het bosgebied. Ook losse bloemen en planten in een pot zijn toegestaan. Een vergunning wordt verstrekt na overleg met en toestemming van de beheerder.