Tarieven

Tarieven

Om het karakter van elke begraafplaats in stand te houden, geeft de Uitvaartstichting Hilversum de opdracht tot onderhoud op maat. Paden moeten worden onderhouden, beplanting worden gesnoeid en graven goed bereikbaar zijn. Inkomsten voor dit beheer komen uit de betaalde onderhoudskosten.

Elk jaar legt de stichting de tarieven ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van de gemeente Hilversum.

Download u Tarieven 2023 onze tarieven voor 2023:

Tarieven 2023