Dudok, architect van de Zuiderhof

De begraafplaats Zuiderhof is precies zoals Dudok had bedoeld. Er moest een gevoel van stilte over je heen komen. Vandaar dat het ontwerp sober gehouden is. “Dit is geen object voor architecturale praal. Met weinig middelen moet alles worden gezegd. Door de werking van de ruimtelijke verhoudingen moet de stemming, de humane sfeer, worden bereikt.”Treurende katzurabomen

Op het gazon voorbij de oprit ziet u de een treurbeuk en twee treurende katzurabomen. Net als de Noorder- begraafplaats  uit 1929 is ook deze begraafplaats sober uitgevoerd. Aan de oprijlaan zijn twee ingangen. De ingang aan de noordkant is voor het publiek, die aan de zuidkant voor personeel en begrafenisondernemers.

Wij bieden u een plek om troost te zoeken en in uw eigen tempo te kunnen rouwen.

Uitvaartstichting Hilversum, meer dan afscheid alleen.