Een avond vol licht, jaarlijkse herdenking Corona slachtoffers

Een jaarlijkse herdenking aan Corona slachtoffers

Jaarlijks zal op 1 februari op Begraafplaats Zuiderhof een Avond vol Licht worden georganiseerd. Met deze avond herdenken wij alle mensen die in Hilversum en omgeving aan Corona zijn overleden of overleden zijn in Coronatijd. Een groot verlies, waarbij afscheid nemen bemoeilijkt werd door de diverse beperkende maatregelen. En waarbij soms iemand eenzaam moest sterven, en nabestaanden eenzaam achter werden gelaten.
We hebben het volgende programma samengesteld voor u:

18:45–19.15 uur: Inloop. Ontvangst bij de ingang van begraafplaats Zuiderhof. We begeleiden u naar de ‘Bomenweide’. Hier zijn zitplaatsen voor ca. 60 mensen, de overige mensen zullen moeten staan. Op de Bomenweide kunt u genieten van de muziek van Marcel Luntungan die mooie liedjes ten gehore brengt.

19.30 uur: Welkom door Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hilversum en een toespraak door burgemeester Pieter Broertjes

19.40 uur: een kort woord door weduwnaar Martin Triebels – initiatiefnemer

19.50 uur: een kort woord door de heer Jules Dresmé

Afsluiting met muziekstuk door Marcel Luntungan en een hapje en een drankje in de aula van Zuiderhof, alwaar Marcel nog tot 21.00 uur zal spelen;

21.00 uur: Einde