Tweede natuurbegraafplaats Hilversum wordt aangelegd op de Noorderbegraafplaats

Uitvaartstichting Hilversum heeft landschapsarchitecte Sylvia Karres gevraagd een ontwerp te maken voor de aanleg van een nieuwe (tweede) natuurbegraafplaats op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. En dat is gelukt. Het plan is klaar en dit willen wij graag met u delen.
De achterliggende gedachte is tweeledig, enerzijds omdat er steeds meer mensen kiezen voor een natuurlijke vorm van lijkbezorging, een natuurgraf. Een plek waar mensen het lichaam van hun dierbare met respect voor de natuur weer terug geven aan de natuur. De levenscirkel is rond. En hoe mooi is het als je een natuurgraf kunt uitzoeken in Hilversum, daar waar je leeft, woont en werkt. De andere reden is dat er nog slechts 37% van de graven op de Noorderbegraafplaats een rechthebbende hebben. Dit betekent dat deze unieke plek, als we geen andere maatregelen nemen, geleidelijk aan achteruit zal gaan. Er is onderhoud nodig, er wordt herdacht, er komen bezoekers en nu al zien we, dat als een locatie te weinig gebruikt wordt, deze achteruitgang sneller gaat dan nodig. Dus we willen alles doen als Uitvaartstichting Hilversum ‘om het leven terug te geven aan de Noorderbegraafplaats’. Wij streven er met hart en ziel naar dat nu en in de toekomst in Hilversum alle wettelijk toegestane vormen van lijkbezorging mogelijk gaan worden. Cremeren, begraven, natuurbegraven, diverse vormen van asbestemming, maar ook op enig moment resomeren zal onderdeel gaan uitmaken van onze dienstverlening. lees hier het volledige bericht met onderaan een aantal voorlichtingsavonden waar u zich voor kunt aanmelden.
Persbericht tweede natuurbegraafplaats Hilversum