Tweede natuurbegraafplaats Hilversum wordt aangelegd op de Noorderbegraafplaats

Uitvaartstichting Hilversum heeft landschapsarchitecte Sylvia Karres gevraagd een ontwerp te maken voor de aanleg van een nieuwe (tweede) natuurbegraafplaats op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. En dat is gelukt. Het plan is klaar en dit willen wij graag met u delen.
De achterliggende gedachte is tweeledig, enerzijds omdat er steeds meer mensen kiezen voor een natuurlijke vorm van lijkbezorging, een natuurgraf. Een plek waar mensen het lichaam van hun dierbare met respect voor de natuur weer terug geven aan de natuur. De levenscirkel is rond. En hoe mooi is het als je een natuurgraf kunt uitzoeken in Hilversum, daar waar je leeft, woont en werkt. De andere reden is dat er nog slechts 37% van de graven op de Noorderbegraafplaats een rechthebbende hebben. Dit betekent dat deze unieke plek, als we geen andere maatregelen nemen, geleidelijk aan achteruit zal gaan. Er is onderhoud nodig, er wordt herdacht, er komen bezoekers en nu al zien we, dat als een locatie te weinig gebruikt wordt, deze achteruitgang sneller gaat dan nodig. Dus we willen alles doen als Uitvaartstichting Hilversum ‘om het leven terug te geven aan de Noorderbegraafplaats’. Wij streven er met hart en ziel naar dat nu en in de toekomst in Hilversum alle wettelijk toegestane vormen van lijkbezorging mogelijk gaan worden. Cremeren, begraven, natuurbegraven, diverse vormen van asbestemming, maar ook op enig moment resomeren zal onderdeel gaan uitmaken van onze dienstverlening. lees hier het volledige bericht met onderaan een aantal voorlichtingsavonden waar u zich voor kunt aanmelden.
Persbericht tweede natuurbegraafplaats Hilversum

Koperdieven slaan toe op de Noorderbegraafplaats

Uit de Gooi en Eemlander 10 april 2024

Koperdieven slaan toe op begraafplaats. Schade: 50.000 euro

Op de Noorderbegraafplaats worden momenteel negen ondergrondse depots geplaatst, waarin regenwater wordt opgevangen.© foto Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

Koperdieven hebben voor maar liefst 50.000 euro schade aangericht op de Noorderbegraafplaats in Hilversum. De Uitvaartstichting Hilversum (USH) ruilt nu drinkwater in voor hemelwater. Dit nieuwe systeem – hufterproof én duurzaam – kost 140.000 euro.

De stichting is verantwoordelijk voor de drie begraafplaatsen (en het crematorium) van de gemeente Hilversum. Directeur Anita van Loon constateert dat het vandalisme de laatste tijd is toegenomen. „In de ene periode zijn er vaker vernielingen dan in de andere. De daders maken niet alleen iets kapot wat van een ander is, maar doen dat ook nog eens op een begraafplaats. Echt schrijnend, zeker voor de nabestaanden. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld op de Zuiderhof allerlei spullen vernietigd die mensen op en rond graven hadden gezet. Daar hebben wij veel telefoontjes over gekregen. Mensen zij erg ontdaan.”

Dit jaar is de Noorderbegraafplaats doelwit van een ander soort vandalen. Koperdieven die tijdens het plunderen ook nog eens vernielingen aanrichten. Van Loon vermoedt dat zij al in januari en februari hun slag hebben geslagen. „Daar zijn we pas later achter gekomen. Dat komt omdat we in die koude periode zelf geen gebruik maken van de kranen om de sproeien.” De waterleiding is in de winter uit voorzorg afgesloten.    

Diefstal én vandalisme.© foto UHS

Het hele tappunt is uit de grond getrokken.© foto UHS

Aan het licht

Pas toen het groenonderhoud weer was opgestart en bezoekers weer water gingen tappen, kwam de diefstal aan het licht. „Eerst dachten we dat het om zeven kranen ging, maar later kwamen we erachter dat alles gestolen of kapot was gemaakt. Alle koperen kranen en leidingen. Dat moet ’s avonds of ’s nachts zijn gebeurd.”

 

Herstel van de forse schade bleek 50.000 euro te gaan kosten. „Het gaat niet alleen om alle kranen, ook de leidingen zijn kapot”, legt Van Loon uit. Nadat de offertes binnen waren gekomen, vroeg de directeur zich af of simpelweg vernieuwen wel de juiste keuze was. „Als ik de kranen vervang, zijn ze morgen weer weg.”

 

Stille getuige.© foto UHS

Vandaar dat is gezocht naar alternatieven. En gekozen voor een totaal nieuw systeem, dat vandalismebestendig én duurzaam is. Op de Noorderbegraafplaats worden momenteel negen ondergrondse depots geplaatst, waarin regenwater wordt opgevangen. Daar worden tappunten bijgeplaatst die hufterproof zijn. „Je moet wel met heel zwaar geschut komen om die af te zagen of kapot te maken.”

De groenmedewerkers – aan de nieuwe kranen kunnen slangen en sproeiers worden gekoppeld – en bezoekers van de begraafplaats tappen in de nabije toekomst dus geen leidingwater maar regenwater. „We denken dat we zo de begraafplaats het hele jaar door van water kunnen voorzien.” De loskoppeling van de waterleiding is een duurzame oplossing, benadrukt Van Loon. „Zeker met het oog op het toekomstig watertekort.”

Aan het nieuwe systeem hangt wel een prijskaartje: 140.000 euro. „De gemeente betaalt de kranen en wij de leidingen.”

Hoewel de Zuiderhof en de Bosdrift (nog) niet geteisterd zijn door koperdieven, wil de UHS ook op die begraafplaatsen op termijn overstappen op het robuustere regenwatersysteem

Op de Noorderbegraafplaats worden momenteel negen ondergrondse depots geplaatst, waarin regenwater wordt opgevangen.© foto Studio Kastermans/Daniëlle van Coevorden

Politie Muziekcorps Excelsior ’thuis’ op de Noordebegraafplaats

Na de sloop van het politiegebouw in Hilversum zocht dit muziekkorps een nieuwe plek om wekelijks te repeteren. Na een paar omzwervingen kwamen ze in contact met Anita van Loon en sindsdien repeteren zij elke week een avond in de aula van de Noorderbegraafplaats. Wij zijn blij dat ze bij ons zijn! Het hele stuk lezen?

https://www.gooieneembode.nl/reader/143257/179767/doorstart-muziekgezelschap-excelsior-lsquo-eigenlijk-is-het-een-grote-familie-rsquo-#p=-2

 

Uit NH Nieuws: USH breidt plek voor islamitisch begraven uit: “Andere vraag ontstaan”

Waar veel gemeenten wegens grondgebrek niet of nauwelijks kunnen voldoen aan het realiseren van meer islamitische begraafplekken, heeft Hilversum nog ruimte genoeg. Anita van Loon, directeur van Uitvaartstichting Hilversum (USH) zegt tegen NH juist uitbreidingsplannen te hebben. Bijkomend voordeel is dat eeuwigdurende grafrust in de Gooise plaats geregeld is. “De maatschappij is zo veranderd. Er is een totaal andere vraag”, aldus de USH-directeur.
klik hier voor het volledige bericht

Foto’s – Weekend van de Begraafplaats 2021

We hebben lang moeten wachten op de zon in 2021, maar precies op tijd voor het Weekend van de Begraafplaats (28-30 mei) liet ze zich toch eindelijk echt zien! Onze begraafplaatsen: de Noorderbegraafplaats, de Zuiderhof en de Bosdrift, lieten zich in het zonnetje van hun beste kant zien.

Veel mensen wisten hun weg te vinden naar onze begraafplaatsen en namen deel aan een van de rondleidingen. Het toont maar weer dat mensen het fijn vinden om over begraafplaatsen te lopen en meer over de historie en natuur te ontdekken. Door het thema van het weekend “Vol liefde” werd er ook verbinding gemaakt met de monumenten op de begraafplaatsen: een woord, een zin of symbolen. Onze medewerkers hebben routes uitgezet langs vele liefdevolle grafmonumenten.

Na de rondleidingen werd er koffie/thee geschonken in de zon en zong Marcel Luntungan prachtige ingetogen liedjes. Dit gaf ruimte voor mooie gesprekken tussen de deelnemers onderling, over onder andere rouw en verlies, . Het thema “Vol liefde” werd ook hierin gevoeld. En daarmee was de cirkel rond…

Dank aan allen die van dit weekend een succes hebben gemaakt!

Zie hieronder een impressie van het weekend:

Weekend van de Begraafplaatsen 2021

Op 28, 29 en 30 mei wordt dit jaar het ‘Weekend van de Begraafplaatsen’ georganiseerd. Het thema van dit jaar is ‘Vol liefde’.

Met dit liefdevolle thema in gedachten, organiseert de Uitvaartstichting Hilversum in dit weekend meerdere (gratis) rondleidingen. De rondleidingen worden afgesloten met een muzikaal optreden van Marcel Luntungan en een kopje koffie of thee.

U kunt zich aanmelden via: aanmelden@uitvaartstichtinghilversum.nl, voor een van de volgende rondleidingen:

  • Zaterdag 29 mei, 10:30 uur, Begraafplaats Zuiderhof Hilversum
  • Zaterdag 29 mei, 14:00 uur, Noorderbegraafplaats Hilversum
  • Zondag 30 mei, 11:30 uur, Begraafplaats Bosdrift
  • Zondag 30 mei, 14:00 uur, Begraafplaats Bosdrift

Speciaal voor basisscholen wordt er op vrijdag 28 mei ook een speurtocht georganiseerd op Begraafplaats Zuiderhof.