De Uitvaartstichting kan de tarieven niet zomaar verhogen, deze dienen altijd eerst door de gemeente goedgekeurd te worden waarna deze worden gepubliceerd door de Uitvaartstichting.

De tarieven voor de begraafplaatsen en het crematorium kunt u vinden op de website van de Uitvaartstichting:

De gegevens van de graven in het systeem zijn deels afkomstig uit de oude administratie van de graven, hierin waren niet altijd alle gegevens ingevuld. Helaas is het nog niet gelukt om deze gegevens compleet te krijgen in onze huidige administratie.

Per graf kan er maar 1 nabestaande geregistreerd worden die wordt aangeschreven door de Uitvaartstichting met betrekking tot bijvoorbeeld de grafrechten.

Deze graven vallen nu niet onder de Uitvaartstichting. De Uitvaartstichting is alleen verantwoordelijk voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Voor verlenging van grafrechten wordt u een half jaar voor de einddatum aangeschreven door de Uitvaartstichting.

U kunt het graf opzeggen door het invullen van een afstandsverklaring. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Uitvaartstichting:

Als u vragen heeft over uw graf op de gemeentelijke begraafplaatsen dan kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 9.00u en 16.00u met de Uitvaartstichting via telefoonnummer 035-6210960. U kunt ook een email met uw vraag sturen aan

Door de gemeente Hilversum zijn door verschillende afdelingen wijzigingen in systemen ingevoerd. Met de samenvoeging van de systemen zijn wijzigingen verloren gegaan of niet goed overgenomen. Onze excuses dat u nogmaals wijzigingen door moet geven.

De gemeente is verantwoordelijk voor de overdracht naar de Uitvaartstichting en hiermee ook voor de juistheid en volledigheid van de administratie. Om u te informeren over deze overdracht en de administratie compleet te maken stuurt de gemeente u deze brief. Vandaar dat u met vragen over deze brief en het formulier met de gemeente contact op moet nemen via telefoonnummer