Nee, helaas kan dat niet.

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact op met onze medewerkers van team administratie, tel. 035-6210960 (werkdagen 09:00 – 16:00 uur bereikbaar ma- t/m vrijdag).

Ja, met toestemming van de nieuwe rechthebbende kan dat middels een formulier:http://uitvaartstichtinghilversum.nl/formulieren/ . U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen.

U ontvangt van ons tijdig bericht met de vraag of u wilt verlengen. U bent dat niet verplicht, u kunt ook afstand doen. Helaas kunt u bij verlenging van het grafrecht de onderhoudskosten niet meer jaarlijks betalen maar worden deze in het totaalbedrag opgenomen.

Ja dat kan, mits u rechthebbende bent of gemachtigd bent door de rechthebbende. U kunt afstand doen middels het formulier dat u hier kunt vinden: uitvaartstichtinghilversum.nl/formulieren/. U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen. De onderhoudskosten vervallen per kalenderjaar. Het is niet mogelijk alleen afstand te doen van de onderhoudskosten. Het grafrecht en de onderhoudskosten zijn aan elkaar gekoppeld.

Onder onderhoudskosten verstaan we het onderhoud van de begraafplaats, de paden en het groen. Eén keer per jaar wordt het monument gereinigd en eventueel overhangende begroeiing verwijderd.

De kosten voor een graf zijn verdeeld in 2 onderdelen, het grafrecht en het onderhoud. Het grafrecht geeft recht op het gebruik van het graf. Hiermee kunt u gedurende de looptijd bepalen wie er in het graf begraven mag worden.

Ja, dat kan en er zit een financieel voordeel in. De jaarlijkse kosten stijgen wel. Met afkoop is het een eenmalig en iets lager bedrag. U kunt de onderhoudskosten afkopen zodat ze gelijk lopen tot het einde van de termijn grafrecht. Wilt afkopen of meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@uitvaartstichtinghilversum.nl of 035 -6210960 (werkdagen 09:00 – 16:00 uur bereikbaar ma- t/m vrijdag).

Het tarief jaarlijks onderhoudskosten is per 1 januari 2020 met administratiekosten verhoogd. Deze kosten krijgen de Uitvaartstichting Hilversum sinds 2020 doorbelast. Dit jaar is het tarief € 170,00 per jaar.