Kan ik afstand doen van een graf? Vervallen dan de onderhoudskosten?

Ja dat kan, mits u rechthebbende bent of gemachtigd bent door de rechthebbende. U kunt afstand doen middels het formulier dat u hier kunt vinden: uitvaartstichtinghilversum.nl/formulieren/. U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen. De onderhoudskosten vervallen per kalenderjaar. Het is niet mogelijk alleen afstand te doen van de onderhoudskosten. Het grafrecht en de onderhoudskosten zijn aan elkaar gekoppeld.