Tarief 2022

Het tarief jaarlijks onderhoudskosten is per 1 januari 2020 met administratiekosten verhoogd. Deze kosten krijgen de Uitvaartstichting Hilversum sinds 2020 doorbelast.
Het tarief is in 202 € 170,00 per jaar.