Het grafmonument is verzakt, wie is hiervoor verantwoordelijk?

Een grafmonument kan in de loop van tijd verzakken of verweren, u dient zelf voor herstelwerkzaamheden zorg te dragen. Een steenhouwer kan dit uitvoeren.