Is er een ringleiding aanwezig in de aula?

Ja, in de aula van de Zuiderhof, Noorderbegraafplaats en Bosdrift.

Kan ik afstand doen van een graf? Vervallen dan de onderhoudskosten?

Ja dat kan, mits u rechthebbende bent of gemachtigd bent door de rechthebbende. U kunt afstand doen middels het formulier dat u hier kunt vinden: Formulieren. U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen. De onderhoudskosten vervallen vanaf het volgende kalenderjaar. Het is niet mogelijk alleen afstand te doen van de onderhoudskosten. Het grafrecht en de onderhoudskosten zijn aan elkaar gekoppeld. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Een familielid is rechthebbende van een graf maar helaas overleden, kan ik dat overnemen?

Ja, dat kan. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Hoofdstuk 5, artikel 2 van het reglement vindt u terug op Home

Wat is een Algemeen graf?

Een algemeen graf wordt eenmalig uitgegeven voor een periode van tien jaar, zonder mogelijkheid van verlenging. In een algemeen graf worden drie personen op volgorde van overlijden begraven tussen wie geen familierelatie hoeft te bestaan. Als nabestaande heeft u geen zeggenschap over wie er bij uw naaste wordt begraven. De er zijn afwijkende mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens. Reglement begraafplaatsen en crematorium Hilversum 2020 . Na tien jaar wordt het algemene graf geruimd. Het is dan altijd mogelijk om tegen betaling de stoffelijke resten van uw dierbare te laten herbegraven in een particulier graf of deze te laten cremeren. Een jaar voordat de termijn van 10 jaar is verstreken ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Kan een graf geruimd worden zonder mijn weten?

Als u rechthebbende bent en uw adresgegevens zijn bij ons bekend en actueel, nee. U ontvangt van ons tijdig een brief en een formulier waarin u kunt aangeven wat u met het graf wilt doen. U kunt het grafrecht en de onderhoudskosten met 5, 10, 20 jaar te verlengen of zelfs voor eeuwig af te kopen maar u kunt er ook voor kiezen om afstand van het graf te doen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw adresgegevens.

Is er een rolstoel aanwezig?

Er is een rolstoel aanwezig in de aula. Als u daar gebruik van wenst te maken, laat het ons weten dan zetten we deze klaar op de gewenste plek.

Zijn alle faciliteiten rolstoeltoegankelijk?

Het terrein en de locaties zijn rolstoelvriendelijk. Ook in de aula is het middenpad aflopend.

Mag ik zelf een cateraar inschakelen?

Voor onze condoleances hebben we een vaste cateraar, te weten Fajé Catering. Zij kunnen aan alle wensen voldoen, van koffie met cake tot bier met bitterballen of zalmamuses met champagne.

Wie haalt de as op?

De aanvrager van de crematie is de persoon die mag beschikken over de as van de overledene. Echter kan diegene ook iemand machtigen om dit te doen. Dit kan overigens ook de uitvaartleider zijn.

Wat doen jullie met metaal dat achterblijft na een crematie?

Bij een crematie blijven vaak metalen achter omdat deze bestand zijn tegen extreem hoge temperaturen. Daarbij moet u denken aan kunstgewrichten en andere chirurgische materialen maar ook edelmetalen (zoals goud). Deze metalen worden verwijderd en gescheiden bewaard. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de recycling van het materiaal en de opbrengsten de hoogwaardige metalen gaan naar een goed doel viahttps://www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds.