Kan een graf geruimd worden zonder mijn weten?

Als u rechthebbende bent en uw adresgegevens zijn bij ons bekend en actueel, nee. U ontvangt van ons tijdig een brief en een formulier waarin u kunt aangeven wat u met het graf wilt doen. U kunt het grafrecht en de onderhoudskosten met 5, 10, 20 jaar te verlengen of zelfs voor eeuwig af te kopen maar u kunt er ook voor kiezen om afstand van het graf te doen. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw adresgegevens.