Wat is een Algemeen graf?

Een algemeen graf wordt eenmalig uitgegeven voor een periode van tien jaar, zonder mogelijkheid van verlenging. In een algemeen graf worden drie personen op volgorde van overlijden begraven tussen wie geen familierelatie hoeft te bestaan. Als nabestaande heeft u geen zeggenschap over wie er bij uw naaste wordt begraven. De er zijn afwijkende mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens. Reglement begraafplaatsen en crematorium Hilversum 2020 . Na tien jaar wordt het algemene graf geruimd. Het is dan altijd mogelijk om tegen betaling de stoffelijke resten van uw dierbare te laten herbegraven in een particulier graf of deze te laten cremeren. Een jaar voordat de termijn van 10 jaar is verstreken ontvangt u hierover schriftelijk bericht.