Ja dat kan, mits u rechthebbende bent of gemachtigd bent door de rechthebbende. U kunt afstand doen middels het formulier dat u hier kunt vinden: Formulieren. U kunt deze uiteraard ook telefonisch of per mail opvragen. De onderhoudskosten vervallen vanaf het volgende kalenderjaar. Het is niet mogelijk alleen afstand te doen van de onderhoudskosten. Het grafrecht en de onderhoudskosten zijn aan elkaar gekoppeld. Restitutie is helaas niet mogelijk.