Ja, dat kan. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Hoofdstuk 5, artikel 2 van het reglement vindt u terug op Home