Een familielid is rechthebbende van een graf maar helaas overleden, kan ik dat overnemen?

Ja, dat kan. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Hoofdstuk 5, artikel 2 van het reglement vindt u terug op Home