Waarom moet ik jaarlijks onderhoudskosten betalen?

Onder onderhoudskosten verstaan we het onderhoud van de begraafplaats, de paden en het groen. U bent als rechthebbende van een graf zijn zelf verantwoordelijk voor het grafonderhoud en de grafbeplanting. Aan deze onderhoudsrondes kunnen geen rechten worden ontleend.