Wat betekent een graf ruimen precies? En wat gebeurt er met de stoffelijke resten?

Als de grafrechten zijn verlopen en er is niet verlengd, kan het graf opnieuw worden uitgegeven. Als het graf opnieuw wordt uitgegeven worden alle stoffelijke resten die (nog) aanwezig zijn in het graf, opgegraven. Het graf wordt dan dieper uitgegraven en de stoffelijke resten hierin herplaatst. Ze komen daarmee onder het nieuwe graf te liggen.